ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2015 рік

Новинський Вадим Владиславович

Розділ I. Загальні відомості


Посада:
Народний депутат України
Члени сім'ї декларанта:

Ступінь зв`язку

Прізвище, ініціали

Дружина

Новинська М.Л.

Син

Новинський М.В.

Донька

Новинська В.В.

Донька

Новинська А.В.

Донька

Новинська Д.В.


Розділ II. Відомості про доходи


А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларант

членів сім`ї

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:

1 738 326

1 909 906

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8)

73 235

1 843 909

авторська винагорода,інші доходи, від реалізації майнових прав інтелектуальної власності

1 616 867

дивіденти, проценти

47 980

65 997

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу244


Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни

Розмір доходу

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

Республіка Кіпр

5 000 000 $

105 737 220


В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни

Розмір доходу

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

Російська Федерація

22$;
4 510 000 руб.

528;
1 485 189


Розділ III. Відомості про нерухоме майно


А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів

Загальна площа (кв.м)

Сума витрат (грн) на

придбання у власність

оренду чи на інше право користування

Земельні ділянки

2 257
50 400


Квартири

666,7
135,7
586,1
Гаражі

51,2


Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів

Загальна площа (кв.м)

Земельні ділянки

57 879

Квартири

184 
171,2
56,7

Інше нерухоме майно

452,8


Розділ IV. Відомості про транспортні засоби


А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів

Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

Сума витрат (грн) на

придбання у власність

оренду чи на інше право користування

Автомобілі легкові

Mercedes-Benz S500 4Matic (4663 куб.см, 320 кВт)
Mercedes-Benz S500 4Matic (4663 куб.см, 320 кВт)
Mercedes-Benz S600 (5513 куб.см, 380 кВт)
Mercedes-Benz GL 550 (5461 куб.см, 285 кВт) 

2011
2011
2011
2009 

518 026
732 531 
Автомобілі вантажні (спеціальні)Mercedes-Benz SL 500, (5452 куб.см, 285 кВт) 2007 357 824 


Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів

Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

Автомобілі легкові

Mercedes-Benz CL 500, 4 Matic (4663 куб.см, 320 кВт) 

2011


Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи


А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.:

6 675 ПАТ"Юнекс Банк" 

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.:

6 713 121 Ловітіа Інвестментс ЛТД; Комісіано Інвестментс ЛТД; Енерджіз Інвестментс Лімітед; Еліанта Трейдінг ЛТД; Єрнаміо Консалтінг ЛТД.

6 713 121 


Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах

722 571 ПАТ"Юнекс Банк"; "Північно-Західний Банк"; ПАТ"Промсвязьбанк"; ВАТ"Сбербанк Росії"

418 145 "Північно-Західний Банк"; ВАТ"Сбербанк Росії"; ПАТ"Промсвязьбанк"

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

131 724 ТОВ "Технології страхування" 

131 724 ТОВ "Технології страхування" 


Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання


А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

Добровільне страхування

750 ПрАТ"Промислово-страховий альянс" 


Погашення основної суми позики (кредиту)

15 252 045 ПАТ"Юнекс Банк"  


Погашення суми процентів за позикою (кредитом)202 389,69 ПАТ"Юнекс Банк" 


Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)


Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

Добровільне страхування10128 ПрАТ"Промислово-страховий альянс"