Громадська приймальня

Ви маєте можливість поставити запитання або написати звернення до народного депутата України Вадима Новинського. Відповідь на Ваш запит буде надіслано за контактною адресою, а також розміщено на цьому сайті.

Поставити запитання

Запитання та відповіді

 • Відповідь:

  До мене як народного депутата України звертаються громадяни України та юридичні особи з проханням надати їм матеріальну допомогу у зв’язку із скрутним фінансовим становищем. Ціль такої допомоги може бути різною: надання коштів на придбання ліків, продуктів харчування, одягу та іншого необхідного майна, компенсація вартості лікування, допомога в погашенні кредитів, інших боргів, фінансування різний заходів, змагань, концертів та ін.


  З даного приводу вважаю за необхідне повідомити наступне: відповідно до п. 1. статті 1 Закону України «Про статус народного депутата України» (надалі – Закон) народний депутат України є обраний відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України. Тобто відповідно до чинного законодавства діяльність народного депутата України обмежується представництвом у Верховній Раді України, де від здійснює свою діяльність згідно статті 6 Закону. У статті 7 та 24 Закону передбачені обов’язки народного депутата України, які не включають в себе надання будь-яким особам, що звернулися до народного депутата України, надавати матеріальну допомогу (в тому числі власним майном та коштами). Крім того Законом також не встановлене право народного депутата України надавати матеріальну грошову та майнову допомогу на користь інших фізичних та юридичних осіб.


  Отже задоволення народним депутатом України звернень з приводу надання матеріальної допомоги виходить за рамки Закону та Конституції України, а відповідно до п.3 статті 1 Закону Депутат не може виходити за рамки вимог чинного законодавства України в своїй діяльності.


  Питання надання матеріальної допомоги відноситься чинним в Україні законодавством до діяльності благодійних організації. Відповідно до цього свої звернення щодо грошової, майнової, іншої допомоги фізичні та юридичні особи мають право надсилати на адресу таких благодійних організацій, до статутної діяльності яких відноситься діяльність з безоплатної передачі коштів та майна нужденним у вигляді цільової або нецільової благодійної допомоги із сплатою всіх передбачених податків та зборів.

 • Відповідь:

  Народний депутат України є особою, яка не тільки має право але й зобов’язана приймати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради України, наслідком чого відповідно до статті 11 Закону України «Про статус народного депутата України» встановлено цілий перелік прав народного депутата серед яких є насамперед виступ із законодавчою ініціативою та виступ із своєю думкою під час розгляду будь-якого питання Верховною Радою України.


  Виходячи із цього я як народний депутат України член комітету ВРУ з питань культури і духовності, голова підкомітету з питань благодійної діяльності та фінансування культури здійснюю активну участь у розгляді проектів Законів України та постанов Верховної Ради України з питань, які передані комітету на розгляд, а також питань, що мають важливу роль в суспільстві та нашій державі і які відносяться не тільки до сфери розгляду мого комітету у Верховній Раді України але й зачіпають усі інші сфери духовного, суспільного, державного та політичного життя.


  Я дуже вдячний тим особам хто не стоїть осторонь діяльності Верховної Ради України та своїми ініціативами, пропозиціями, зауваженнями змушують нас – законотворців приймати більш виважені, правильні та ефективні рішення, тим самим надаючи національному законодавству, окремим Законам ще більшої якості, юридично значимого змісту, важливості в житті громадян та держави.


  Тим особам, які активно приймають участь, а також мають на меті реалізувати свої законодавчі ініціативи через народного депутата України маю повідомити наступне: 

  1) всі звернення, які стосуються внесення змін до законодавства, прийняття нових Законів та Постанов, поправок, пропозицій та зауважень до проектів Законів та Постанов повинні відповідати вимогам, визначеним у Законі України «Про звернення громадян»; 

  2) до звернення повинні додаватись: проект змін або проект нового нормативного документу, зміст зауважень, поправок та пропозицій до проектів нормативних актів із обов’язковим описом бажаної останньої редакції нормативного акта, розділу, статті або її частини; 

  3) до звернення додається пояснювальна записка особи, яка звернулася з обґрунтуванням таких змін, прийняття нового нормативного акта, внесення поправок, пропозицій до законопроекту чи проекту Постанови ВР; 

  4) у випадку бажання внести зміни, поправки або пропозиції до звернення повинна додаватись порівняльна таблиця із існуючою та бажаною редакцією нормативного акта, розділу, статті, частини статті.

 • Відповідь:

  Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.


  Звернення юридичних осіб розглядаються в такі ж самі строки, що передбачені й для фізичних осіб відповідно до статті 91 Цивільного кодексу України «Цивільна правоздатність юридичної особи».

 • Відповідь:

  У відповідності до чинного законодавства України народний депутат України зобов’язаний за наслідками розгляду даних звернень вчиняти всі можливі законні дії, передбачені Законами та Конституцією України з метою сприяння відновлення законних прав та інтересів осіб, що звернулися до народного депутата, сприяти встановленню правдивих фактів та інформації щодо осіб, які звернулися за допомогою, а також вчиняти всі законні дії щодо сприяння в притягненні винних осіб до відповідальності за вчинені правопорушення та злочини.


  Я як народний депутата України вдячний всім за довіру у вирішенні таких питань та наголошую на тому, щоб фізичні та юридичні особи одразу звертались за допомогою в якомога більшу кількість інстанцій, в тому числі й до народних депутатів України за захистом своїх законних прав та інтересів, відстоювали б свої права всіма законними методами з метою найскорішого їх відновлення та встановлення справедливості.


  Особливістю подання таких звернень є те, що для надання ефективної допомоги особам, що звернулися у відповідних питаннях до народного депутата України необхідно зазначати наступну інформацію: описати де, коли та ким було порушено Ваше право із зазначенням реальних повних прізвищ, імен та по-батькові, найменувань підприємств, установ та організацій, посад службовців та іншої інформації про осіб, причасних до Вашого питання. Необхідно описати як саме було порушено Ваші права та законні інтереси, які норми та статті чинних нормативних актів порушені. До вашого звернення обов’язково необхідно додавати завірені власним підписом копії документів, що підтверджують Ваше звернення (за умови їх наявності). Хочу наголосити на тому, що чим більше народний депутат буде мати доказів та документів, що підтверджують порушення Ваших прав тим ефективніше буде надаватись допомога тим швидше будуть відновлені права особи, яка звернулась до народного депутата.

 • Відповідь:

  Звернення на ім’я народного депутата України можна надіслати поштою (бажано цінним листом з описом або повідомленням про вручення) за адресою: вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008, народному депутату України Новинському Вадиму Владиславовичу, або звернення можна передати в апарат Верховної Ради України особисто за вказаною вище адресою, але в цьому разі залишайте у себе копію звернення з відміткою про отримання його працівниками апарату ВРУ.


  У власних зверненнях особи має бути така інформація: найменування автора звернення (або П.І.Б. особи, що звертається), зворотна поштова адреса для надання відповіді на звернення, власний оригінальний підпис автора звернення (для юридичних осіб підпис уповноваженого працівника та печатка юридичної особи).


  Докладніше про вимоги, які висуваються до звернення, ви можете дізнатися зі статті 5 Закону України «Про звернення громадян».


  Наголошую, що письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.