12 Серпня 2016

Чверть століття тому, за часів розпаду СРСР і краху комуністичної ідеології, інтелектуали всього пострадянського простору порушували важливе питання: а чи потрібна взагалі новому суспільству ідеологія? Тоді багато хто вважав, що людина як головне мірило всіх цінностей не повинна бути рабом настанов і рамок. Минув час. Я дедалі більше переконуюся, що ідеологія суспільству, особливо українському суспільству, потрібна. Насамперед — як програма дій для тих, хто ставить перед собою амбітну мету вивести країну з кризи. Для тих, хто задає фарватер і прокладає шлях. Ця ідеологія має визначатися трьома словами: духовність, достаток, безпека.

Духовність — як об’єднавчі начала суспільства, що виражаються у вигляді моральних цінностей і традицій, сконцентрованих, передусім, у вченні Православної Церкви, культурі, історії, високих зразках мистецтва. Це всеохопна присутність, що цементує суспільство, оберігає його від екстремізму, крамоли. У нашому випадку це єдино можливий шлях до примирення країни, подолання розколу, відтворення єдності, побудованої на віковічних основах віри, традиції і великої культурної спадщини.

Достаток — як відсутність гострої потреби в товарах першої необхідності, матеріальний добробут, можливість задовольняти матеріальні потреби. Це поняття має привести суспільство до появи стійкого середнього класу, до побудови держави соціальної справедливості та рівності стартових можливостей.

Безпека — як умова стабільності, почуття захищеності перед гострими ризиками, впевненості в завтрашньому дні — своєму і своїх нащадків. Це й розумна, прагматична зовнішня політика, і здорова внутрішня. Правова держава й розвинуте громадянське суспільство. Все інше — похідне.

І наявність цих трьох орієнтирів може допомогти тестувати будь-яку дію влади, будь-яку ініціативу, будь-який законопроект на предмет відповідності їх трьом заявленим принципам: чи веде ця дія до посилення безпеки? Чи робить вона суспільство багатшим — духовно або матеріально, більш захищеним, стабільним? Подібна ідеологія, переконаний, може допомогти подолати той хаос, який ми спостерігаємо в головах людей і в державі загалом, і дасть відповідь на запитання: а куди ми йдемо? Чого прагнемо? Яке майбутнє будуємо?

Всі новини
по темі